ربات نمایندگی فروش خودرو

فهرست محتوا

طراحی ربات نمایندگی فروش خودرو

با توجه به تعدد و افزایش شرکت های خودرو سازی و رقابت شدید بین آنها، خودرو سازان باید به فکر جذب مشتریان زیاد برای خود باشند؛ البته مشتریانی وفاداری که بعد از استفاده از خودروی تولید شده ی شرکت، آن را به سایر افراد نیز سفارش نمایند. بجز بازاریابی مفید و رعایت اصول ارتباط با مشتری و جذب آنان، در دنیای امروز باید به فکر داشتن فروش از طریق اینترنت و ارائه خدمات و راهنمای مشتریان از طریق اینترنت بود. زیرا با توجه به دسترس بودن اینترنت برای همگان، باعث آسانی کار برای مشتریان خود به وسیله طراحی ربات خودرو برای شرکت های خودرو سازی خواهیم شد. که قطعا باعث جذب مشتریان بیشتر برای ما خواهد شد.

حتی مسئله طراحی ربات خودرو را نیز می توان برای نمایشگاه های فروش اتومبیل و نمایندگی های فروش خودرو نیز بکار برد و شاهد افزایش فروش در زمینه فروش محصولات و خودرو ها و قطعات یدکی باشیم.

امکاناتی که از طریق طراحی ربات خودرو در اختیار ما برای برقراری ارتباط با مشتری قرار خواهد گرفت، متعدد می باشد و حتما از طریق این امکانات که در ربات در اختیار مشتریان قرار خواهیم داد، درصد فروش ما را چندین برابر خواهد نمود.

تعدادی از این امکانات را که یک ربات برای شما در زمینه خودرو می تواند فراهم کند به شرح ذیل می باشد.

 1. نمایش خودرو های محصول
 2. بخش قطعات یدکی خودرو
 3. سفارش خودرو: قسمتی برای سفارش دادن خودرو های سفارشی
 4. خرید خودرو: بخشی برای خرید خودرو از مشتریان
 5. فروش خودرو: بخشی برای فروش خودرو های داخل انبار یا نمایشگاه
 6. ارتباط با مشتری
 7. آدرس نمایندگی ها
 8. اخبار تولید ماشین های جدید و فناوری های جدید در زمینه خودرو سازی

البته نکته مهم در اینجا داشتن رباتی بهینه می باشد که باعث افزایش رنک پیج ما در موتور های جست و جو شود؛ یعنی در صورت سرچ و جست و جو کلماتی مانند:

 • فروش خودرو
 • خرید خودرو
 • نمایندگی محصولات خودرو
 • شرکت های خودرو سازی
 • و حتی نام شرکت یا نمایشگاه خودروی شما

در لیست نتایج حاصله، نام شرکت شما در بین موارد ابتدایی لیست باشد، تا شما بازدید کننده بیشتری را برای خود جذب نمایید.

مطالب دیگر...